firstmove er specialiseret i idéudvikling, strategi og koncept baseret på reel viden om morgendagens forbrug. En viden, der gør, at vi altid kan tilbyde vores samarbejdspartnere en innovativ og fremtidssikret tilgang til markedet.
Vi mener og gør det, vi siger. Derfor investerer vi store ressourcer i konstant at være i besiddelse af den nyeste forbrugerviden. Vi har en løbende, tæt dialog med den specielle gruppe af forbrugere, hvis adfærd, holdninger og forbrugsmønstre spreder sig til den brede forbrugermasse, nemlig trendsetterne. Trendsetterne er Danmarks mest innovative forbrugere og de giver os en unik mulighed for præcist at forudse og forstå kommende forbrugertendenser. Før alle andre. Trendsetterne er de få forbrugere, der gør tingene før de mange andre. Trendforskning udgør således en næsten uudtømmelig inspirationskilde til nye produkter, nye måder at kommunikere på, nye distributionsformer, nye vinkler på gamle produkter, nye tænkemåder, nye reklameformer, ja faktisk helt nye måder at leve på.